Fynboerne

Susanne Thestrup Truelsen: Fynboerne. Kunstnerkolonien 1885-1920. Gyldendal, 2015. 212 sider.

Der har manglet et værk om fynboerne – Johannes og Alhed Larsen, Fritz og Anna Syberg, Peter Hansen, Christine Swane m.fl.

Det har Susanne Truelsen med denne bog forsøgt at udfylde, og gør det på mange måder godt, med såvel beskrivelser af baggrunden og fællesskabet for fynboerne, såvel som med kapitler om de enkelte kunstnere. Selvfølgelig med gode illustrationer af deres værker.

Men hendes prioritering af kunstnerne er for mig ualmindelig skæv. Nu er smag og behag jo selvfølgelig ret subjektivt, men at Fritz Syberg for så meget omtale (mere end dobbelt så meget som nogen anden), og at Christine Swane spises af med få sider til sidst, må dog siges at være noget mærkeligt – og med mit syn på kunstnerisk kvalitet decideret malplaceret og altmodisch.

Ikke desto mindre er der god læsning, og gode gengivelser, så hvis man ser bort fra prioriteringen af stoffet, er det en fin måde at blive introduceret til og få et overblik over fynboerne på.

Den bedste introduktion får man jo dog selvfølgelig ved at besøge Johannes Larsen Museet i Kerteminde og Faaborg Museum. Men bogen er god også bagefter, til at fastholde indtrykkene.

Og så kan man jo altid supplere med de uddybende, gode monografier om kunstnerne – herunder Birgit Bjerres om Christine Swane.

Skriv et svar